กิจกรรมการมอบผลงานศิลปะและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลราชวิถีดูเพิ่มเติม

ศิลปกรรมเพื่อการประมูลดูทั้งหมด

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

อริยสงฆ์ผู้หลุดพ้นจากปฎิจจสมุปบาท,พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

อาจารย์ วัชระ ประยูรคำ

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

KING RAMA 10

อาจารย์ ธนฤทธิ์ ทิพย์วารี

ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง

UNTITLED

ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง

รองศาสตราจารย์ อิทธิพล ตั้งโฉลก

พืช

รองศาสตราจารย์ อิทธิพล ตั้งโฉลก

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

ปฏิภาคนิมิต

อาจารย์ ปัญญา วิจินธนสาร

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

Connoisseur

อาจารย์ วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ

ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร

“lanna society”

ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“พระมาลัย”

อาจารย์ อนุพงษ์ จันทร

กิจกรรมล่าสุดดูกิจกรรมทั้งหมด

พิธีมอบทุนและประมูลเพื่อจัดหาทุน
ประจำปี 2562

ดูภาพกิจกรรมปี 62

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่ายดูทั้งหมด

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

ไม่มีชื่อผลงาน

อุตสาห์ ไวยศรีแสง

ประเสริฐ ยอดแก้ว

Untitled

ประเสริฐ ยอดแก้ว

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

หาดแม่รำพึง

จุฑารัตน์ กอบนวรักษ์
12,000 บาท

ณันธา สดชื่น

หาดบางเบน

ณันธา สดชื่น

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

มารผจญ

สุริวัฒน์ แดงประดับ
20,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

เรือประมง

ณัฐิวุฒิ พวงพี
15,000 บาท

ศรีเมขลา แย้มกลิ่น

“ปากน้ำ”

ศรีเมขลา แย้มกลิ่น
18,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

แอ่วน่าน

มงคล กลิ่นทับ
45,000 บาท

โครงการและกิจกรรมดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนฯ

ดูข่าวทั้งหมด