ประกาศรางวัลศิลปกรรม สันติภาพและความสุข 2563ดูเพิ่มเติม

ศิลปกรรมเพื่อการประมูลดูทั้งหมด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร แต้มประสิทธิ์

สัมพันธภาพแห่งชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร แต้มประสิทธิ์

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“พระนครคีรี”

อาจารย์ ชัยวุฒิ เทียมปาน

ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร

“lanna society”

ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“ความงามของชีวิตคุณค่าของแผ่นดิน”

อาจารย์ อุตสาห์ ไวยศรีแสง

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

ความบริสุทธิ์และความดีงาม

อาจารย์ ศักชัย อุทธิโท

รองศาสตราจารย์ อิทธิพล ตั้งโฉลก

พืช

รองศาสตราจารย์ อิทธิพล ตั้งโฉลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วังบอน

สภาวะแห่งธรรม ……… ธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วังบอน

ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน

บันทึกถึงเพื่อน 3

ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน

กิจกรรมล่าสุดดูกิจกรรมทั้งหมด

พิธีมอบทุนและประมูลเพื่อจัดหาทุน
ประจำปี 2562

ดูภาพกิจกรรมปี 62

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่ายดูทั้งหมด

วชิระ ก้อนทอง

เกาะนมสาว 2016

วชิระ ก้อนทอง
50,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

ไม่มีชื่อผลงาน

กรกต อารมย์ดี
40,000 บาท

ภควนิษฐ์ แสงศิริวรรธนะ

สวนสนใจ

ภควนิษฐ์ แสงศิริวรรธนะ
15,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

แม่รำพึง

เขมา แฉ่งฉายา

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

“โกงกาง ณ ระยอง”

วราพร สกุลปัญญาโชติ
25,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

พระวิหารแดง

เกรียงไกร กุลพันธ์
50,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

สวนของสน

ทรงไชย บัวชุม
25,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

หลังเกาะแหลมนาว ระนอง

สมพร แต้มประสิทธิ์
30,000 บาท

โครงการและกิจกรรมดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนฯ

ดูข่าวทั้งหมด