กิจกรรมการมอบผลงานศิลปะและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลราชวิถีดูเพิ่มเติม

ศิลปกรรมเพื่อการประมูลดูทั้งหมด

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

ปฏิภาคนิมิต

อาจารย์ ปัญญา วิจินธนสาร

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

หลับตา(ตั้งสติ)

อาจารย์ อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“ดอกไม้ในเงาจันทร์”

อาจารย์ สิโรจน์ พวงบุบผา

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“พระมาลัย”

อาจารย์ อนุพงษ์ จันทร

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“เมืองฟ้าอมร…สมมติวิมาน”

อาจารย์ ทรงไชย บัวชุม

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“ความงามของชีวิตคุณค่าของแผ่นดิน”

อาจารย์ อุตสาห์ ไวยศรีแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วังบอน

สภาวะแห่งธรรม ……… ธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วังบอน

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“ปีติในรอยธรรม 2562”

อาจารย์ พงศ์ศิริ คิดดี

กิจกรรมล่าสุดดูกิจกรรมทั้งหมด

พิธีมอบทุนและประมูลเพื่อจัดหาทุน
ประจำปี 2562

ดูภาพกิจกรรมปี 62

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่ายดูทั้งหมด

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

untitled

10,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

หน้าวัดเก้าเส้น

สัมฤทธิ์ เพชรคง
30,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

ระนอง

ทวี เกษางาม
50,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

the why

ธง อุดมผล
30,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

แหลมสน

มนัส เหลาอ่อน
10,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

จุดชมวิววัดเก้าแสน

เคโช โกมาลา
40,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

นางสังขาร

สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย
20,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

“เกาะยอ”

สุวิทย์ มาประจวบ

โครงการและกิจกรรมดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนฯ

ดูข่าวทั้งหมด