ประกาศรางวัลศิลปกรรม สันติภาพและความสุข 2563ดูเพิ่มเติม

ศิลปกรรมเพื่อการประมูลดูทั้งหมด

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“พระมาลัย”

อาจารย์ อนุพงษ์ จันทร

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

ภาพแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย

อาจารย์ เทอดเกียรติ หวังวัชระกุล

ศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ

ตีนจก,2554 (Teenjok,2011)

ศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

UNTITLED

อาจารย์ อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

ดวงใจแม่

อาจารย์ นางสุวรรณี สารคณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัญญา ดวงรัตน์

บุญของแผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัญญา ดวงรัตน์

ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน

บันทึกถึงเพื่อน 3

ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน

ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร

“lanna society”

ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร

กิจกรรมล่าสุดดูกิจกรรมทั้งหมด

พิธีมอบทุนและประมูลเพื่อจัดหาทุน
ประจำปี 2562

ดูภาพกิจกรรมปี 62

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่ายดูทั้งหมด

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

ระนอง

10,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

untitled

10,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

สงขลา

จารุวัตร บุญแวดล้อม
50,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

แอ่วน่าน

มงคล กลิ่นทับ
45,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

เสาเฉลียง เมืองอุบล

ดิษณ์กร สุทธสม
25,000 บาท

ธีรวัตธ์ วิควาฬ

คติชน ชนสงขลา

ธีรวัตธ์ วิควาฬ
25,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

untitled มางริมไร่

พรรษา พุทธรักษา
40,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

Buddha Buddhist nature of beauty

พงศ์ศิริ คิดดี
50,000 บาท

โครงการและกิจกรรมดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนฯ

ดูข่าวทั้งหมด