กิจกรรมการมอบผลงานศิลปะและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลราชวิถีดูเพิ่มเติม

กิจกรรมการมอบผลงานศิลปะและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลราชวิถีดูเพิ่มเติม

ศิลปกรรมเพื่อการประมูลดูทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง

UNTITLED

ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“พระมาลัย”

อาจารย์ อนุพงษ์ จันทร

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“ดอกไม้ในเงาจันทร์”

อาจารย์ สิโรจน์ พวงบุบผา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล

“ความงาม เบิกบาน มีความสุข 2562”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล

ศาสตราจารย์ ทวี รัชนีกร

อ้อมออกแม่ 1

ศาสตราจารย์ ทวี รัชนีกร

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

อริยสงฆ์ผู้หลุดพ้นจากปฎิจจสมุปบาท,พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

อาจารย์ วัชระ ประยูรคำ

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

UNTITLED

อาจารย์ ธงชัย รักปทุม

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

รอยยิ้ม

อาจารย์ นาย จารุวัตร บุญแวดล้อม

กิจกรรมล่าสุดดูกิจกรรมทั้งหมด

พิธีมอบทุนและประมูลเพื่อจัดหาทุน
ประจำปี 2562

ดูภาพกิจกรรมปี 62

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่ายดูทั้งหมด

วัชระ กว้างไชย์

เมฆหมอกบรรจบ

วัชระ กว้างไชย์
20,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

คลองสองน้ำ

สุวิทย์ มาประจวบ
10,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

รมณ์-ทะเล ณ หาดแม่รำพึง

สุภัตษร บรรณศรี
12,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

Untitled

สุจิตรา นองเมือง
10,000 บาท

ภควนิษฐ์ แสงศิริวรรธนะ

สวนสนใจ

ภควนิษฐ์ แสงศิริวรรธนะ
15,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

สวนของสน

ทรงไชย บัวชุม
25,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

“ต้นไม้”

จารุวัตร บุญแวดล้อม
20,000 บาท

ประไพพักตร์ เนียมรัตน์

“Sunday morning”

ประไพพักตร์ เนียมรัตน์
20,000 บาท

โครงการและกิจกรรมดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนฯ

ดูข่าวทั้งหมด