กิจกรรมการมอบผลงานศิลปะและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลราชวิถีดูเพิ่มเติม

กิจกรรมการมอบผลงานศิลปะและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลราชวิถีดูเพิ่มเติม

ศิลปกรรมเพื่อการประมูลดูทั้งหมด

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

ความบริสุทธิ์และความดีงาม

อาจารย์ ศักชัย อุทธิโท

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“พุทธรักษา”

อาจารย์ สุจินตน์ ตรีณรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล

“ความงาม เบิกบาน มีความสุข 2562”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

หลับตา(ตั้งสติ)

อาจารย์ อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“The lady of Asai”

อาจารย์ ทวี เกษางาม

ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง

UNTITLED

ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัญญา ดวงรัตน์

บุญของแผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัญญา ดวงรัตน์

ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน

บันทึกถึงเพื่อน 3

ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน

กิจกรรมล่าสุดดูกิจกรรมทั้งหมด

พิธีมอบทุนและประมูลเพื่อจัดหาทุน
ประจำปี 2562

ดูภาพกิจกรรมปี 62

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่ายดูทั้งหมด

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

“แหลมสน”

ชัยวุฒิ เทียมปาน
45,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

untitled

10,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

พักผ่อน

ยิ่งสุข สุขเกตุ
15,000 บาท

ศรีเมขลา แย้มกลิ่น

“ปากน้ำ”

ศรีเมขลา แย้มกลิ่น
18,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

บิ๊กมาวเท็น

สุวิทย์ มาประจวบ
30,000 บาท
SOLD

วนิดา อุปถัมภ์

“แม่น้ำสองสี”

วนิดา อุปถัมภ์
8,000 บาท

ประสิทธิ์ วิชายะ

เขาค้อรำลึก 2

ประสิทธิ์ วิชายะ
35,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

เกาะปอดะ

พระนาย เกษมถาวรศิลป์
25,000 บาท

โครงการและกิจกรรมดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนฯ

ดูข่าวทั้งหมด