กิจกรรมการมอบผลงานศิลปะและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลราชวิถีดูเพิ่มเติม

กิจกรรมการมอบผลงานศิลปะและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลราชวิถีดูเพิ่มเติม

ศิลปกรรมเพื่อการประมูลดูทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง

UNTITLED

ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

“ดอกไม้ในเงาจันทร์”

อาจารย์ สิโรจน์ พวงบุบผา

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

สถิต ณ สรวงสวรรค์

อาจารย์ วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

ความบริสุทธิ์และความดีงาม

อาจารย์ ศักชัย อุทธิโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล

“ความงาม เบิกบาน มีความสุข 2562”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัญญา ดวงรัตน์

บุญของแผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัญญา ดวงรัตน์

ศิลปกรรมเพื่อการประมูล

หลับตา(ตั้งสติ)

อาจารย์ อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร แต้มประสิทธิ์

สัมพันธภาพแห่งชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร แต้มประสิทธิ์

กิจกรรมล่าสุดดูกิจกรรมทั้งหมด

พิธีมอบทุนและประมูลเพื่อจัดหาทุน
ประจำปี 2562

ดูภาพกิจกรรมปี 62

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่ายดูทั้งหมด

รัตนพงศ์ พิมพิสาร

“แก่งตะน่ะ นะ”

รัตนพงศ์ พิมพิสาร
15,000 บาท

มานพ นันภิวงค์

ชมพูภูคา

มานพ นันภิวงค์
19,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

วาดรูปอยู่ดีดี ฝนก็ตก

พรรณฤวรรณ จันทร์บัวลา
8,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

the why

ธง อุดมผล
30,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

mangrove rayong (โกงกางเมืองระยอง)

ธนาทิพย์ ทิพย์วารี
45,000 บาท
SOLD

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

untitled

นาย มงคล กลิ่นทับ
10,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

พระตำหนักรัตนรังสรรค์

ทรงไชย บัวชุม
45,000 บาท

ศิลปกรรมเพื่อการจำหน่าย

เมืองเก่าสงขลา

สกล มาลี

โครงการและกิจกรรมดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนฯ

ดูข่าวทั้งหมด