กรมยุโรป ขอส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ASEF Mobility First! ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกันระหว่างศิลปินและองค์กรด้านศิลปะจากเอเชียและยุโรป เพื่อส่งเสริมการและเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสริมสร้างเครือข่ายของผู้ที่อยู่ในสายงานด้านศิลปะระหว่างสองทวีป  โดยจะสนับสนุนเงินทุนในการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละท่านจำนวน 500 ดอลลาร์สิงคโปร์

ระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
รอบที่ 1: วันที่ 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2564 (เปิดรับสมัครวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564)
รอบที่ 2: วันที่ 15 กรกฏาคม – 15 กันยายน 2564  (เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564)

       โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานใน 4 หัวข้อ (เลือกได้ 1 หัวข้อขึ้นไป) ได้แก่ (1) the role and value of artists/arts in a time of crisis (2) the arts in crisis (3) international cultural collaborations in the new normal และ (4) art and well-being

       ประเภทของงานศิลปะที่เปิดรับจะต้องสามารถอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลได้ อาทิ อาร์ตเวิร์ก งานเขียนหรืองานวิจัย การแสดง ภาพยนตร์  เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าถึงรายละเอียดของโครงการได้ที่ https://mobilityfirst.asef.org/collaboration-grants-2021/