ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานี้ คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะฯ ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธาน มูลนิธิรัฐบุรุษ “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ศิลปกรรม Art Camp: Paint From Home และผลงานจากการประกวดศิลปกรรมหัวข้อ “สันติภาพและความสุข” ปี 2563 โดยมีอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติและประธานคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะฯ

       ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการขึ้นเพื่อนำภาพศิลปกรรมจากอดีตนักศึกษาทุนรุ่นพี่เพื่อนำไปให้เป็นทุนแก่นักศึกษารุ่นน้องในปีต่อไป โดยสำหรับในปี 2563 ที่ผ่านมาแม้ว่าจะยกเลิกพิธีมอบทุนฯ และเปลี่ยนเป็นโอนเงินแทนตามนโยบายลดโรคระบาด ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาทุกคนทุกระดับจำนวน 125 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2563 จากกว่า 60 มหาวิทยาลัยนั้น ในปีนี้กองทุนฯได้ส่งเกียรติบัตรเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้นักศึกษาทุกท่าน เพราะทั้งการศึกษาและศิลปะนั้นล้วนมีความสำคัญต่อประเทศอย่างยิ่ง

       กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ หอศิลป์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ