คำนำ

   จากการจากไปของท่าน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ได้จากพวกเราไป อย่างไม่มีวันกลับ ทำให้พวกเรามีความรู้สึกเหมือนอยู่ในความมืดชั่วขณะ ต่อมาสักพักก็ได้พบแสงสว่างเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อได้เข้าพบกับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์รักษาการประธานองคมนตรี และประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ที่ได้บอกเล่าถึงคำสั่งของ “ป๋า” ครั้งสุดท้ายว่า ท่านได้ฝากบอกพวกเราว่าแม้ท่านจะไม่อยู่แล้ว ก็ขอให้พวกเราได้ดำเนินการในการจัดหาทุนการศึกษา ให้กับนิสิตนักศึกษาทางด้านศิลปะที่ขาดทุนทรัพย์ที่ท่านได้ริเริ่มกันต่อไป เหมือนเช่นที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

   ด้วยคำกล่าวนี้ ทำให้พวกเรามีกำลังใจ เพื่อสานต่อภารกิจที่ “ป๋า”ได้ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงถึงคนรุ่นหลัง นิสิต นักศึกษาศิลปะที่เป็นคนเก่งคนดี ซึ่งที่มีอยู่ทั่วประเทศจะได้มีโอกาสเล่าเรียนจนจบการศึกษา เพื่อออกมาช่วยสังคม และประเทศชาติต่อไป