ประกาศรางวัลศิลปกรรม

สันติภาพและความสุข 2563

กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ
“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”

ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานศิลปกรรมหัวข้อ
“สันติภาพและความสุข” ปี 2563
โดยแบ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษากับทางกองทุนฯและนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท
ตามรายชื่อตามประกาศ ดังต่อไปนี้

ติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์: 062-6355351 หรือ 022410088
  • Line ID: creativeartfund
  • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.30 น.

ดาว์นโหลดผลประกาศรางวัลศิลปกรรม สันติภาพและความสุข 2563

ดาว์นโหลดผลผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปกรรม สันติภาพและความสุข 2563