สารจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

“คำสั่งเสียสุดท้าย”

   เป็นเรื่องที่ต้องบอกกล่าวในความรู้สึกของ “ป๋า” ก่อนที่ท่านจะจากไป ท่านได้ฝากไว้ให้กับทุกคนว่าท่านต้องการให้กิจกรรมต่างๆ ของกองทุนฯที่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม ตามแนว “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ท่านต้องการให้ดำเนินการต่อไป

   ด้วยข้อความดังกล่าวนี้ จึงอยากที่จะมาบอกเล่าให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุน “กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ได้รับทราบในเจตนารมณ์ของท่านได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน

   จากการทำงานของ กองทุนฯที่ผ่านมา ได้มีผู้เกี่ยวข้องของคนจำนวนมาก เริ่มจากนิสิตนักศึกษาที่ขอรับทุน ซึ่งมีอยู่กว่า ๓๐-๔๐ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในแต่ละปี และศิลปินอีกเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และอดีตนิสิตนักศึกษา ที่มอบผลงานให้กับกองทุนฯเพื่อนำไปจำหน่าย หรือนำขึ้นประมูลเพื่อหาทุนมอบให้กับนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนในการนำไปใช้สนับสนุนการทำศิลปะนิพนธ์ เพื่อให้จบการศึกษาออกมาช่วยสังคม

   นอกจากนิสิตนักศึกษาและศิลปินดังกล่าวแล้ว การดำเนินงานที่ผ่านมา ยังมีส่วนสำคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือผู้ใจบุญ ใจกุศล ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ นักธุรกิจชั้นนำของประเทศในภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนซื้อโต๊ะกาล่าดินเนอร์ เพื่อเข้าร่วมงานการประมูลทุกปี ที่เป็นรายได้หลักของกิจกรรมนี้ จึงจำเป็นต้องการจะสื่อสารเผยแพร่ “เจตนารมณ์ป๋า” นี้ให้กับผู้ใหญ่ใจทุกๆท่านได้รับทราบอย่างทั่วถึง ว่า “ป๋า” ยังอยากให้มีการดำเนินการหาทุนให้นิสิต นักศึกษาทางด้านศิลปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

คัดลอกจากหนังสือสูจิบัตร           

พิธีมอบทุน และประมูลปี ๒๕๖๒