สารจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ
“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”
“ตามรอยเจตนารมณ์ รัฐบุรุษ”

   การจากไปของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กองทุนฯจึงได้งดการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ หรือ Art Campซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของอดีตเด็กนักศึกษาทุนจำนวนนับ ๑๐๐ บางครั้งถึง ๒๕๐ คน ที่ทำให้นักศึกษาหรือศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ศิลปินท้องถิ่น รุ่นพี่รุ่นน้องจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน หรือต่างมหาวิทยาลัย

   อย่างไรก็ตามในปีนี้คณะกรรมการของกองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ ยังคงอยากให้โอกาสนักศึกษาและศิลปินรุ่นใหม่ๆเหล่านี้ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันต่อไป โดยกรรมการของกองทุนฯหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรสร้างกิจกรรมทดแทน ด้วยการสร้างโอกาสให้ศิลปินและนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ได้บรรยายความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนของ กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” หรือเราจะเรียกกันว่า “เด็กทุนป๋า” โดยผ่านการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะที่เรียกว่า โครงการ “ดอกไม้จากใจ ไว้อาลัยป๋า” และนำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการร่วมกับผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส แลศิลปินนักศึกษาที่เคยได้รับทุน

   เมื่อเราได้ผลงานที่งดงามมาจำนวนมากภายในระยะเวลาอันจำกัดประมาณหนึ่งเดือน รวมจำนวน ๙๒ ผลงาน ที่สามารถมองเห็นแนวคิดจากส่วนลึกของจิตใจ ซึ่งถ้าเริ่มจากศิลปินทุนอาวุโส ๒ คน คือ “คุณจารุวัตร บุญแวดล้อม” ที่สร้างผลงานชื่อ “รอยยิ้ม” ที่ได้บอกเล่า “รอยยิ้มของป๋า” ไว้อย่างน่าสนใจว่า “รอยยิ้ม” แบบนี้จะเห็นทุกครั้งที่ท่านมามอบทุนให้กับเด็กๆ ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานทั้งผู้ใหญ่ และเด็กๆมีความสุขไปด้วยกัน”

   หรือผลงานของของ “อาจารย์สุวรรณี สารคณา” ผลงานชื่อ “กลิ่นหอมจากสวนแก้ว” ที่เธอได้บรรยายไว้เพียงสั้นๆว่า “กลิ่นหอมจากสวนแก้วไม้มงคลประจำวันเกิด “ป๋า”กลิ่นหอมของดอกไม้นี้ก็คือความดีความงามที่ไม่จืดจาง จะอยู่ในความทรงจำของนักศึกษาศิลปะและวงการศิลปะตลอดไป”

   ดังนั้นจากแนวคิดต่างๆที่เราได้มาจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถแน่ใจได้ว่า ทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ศิลปินรุ่นใหม่และอดีตนิสิตนักศึกษาทุน จะสานต่อตามรอยเจตนารมณ์ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดังคำกล่าวว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” อย่างแน่นอน