โครงการและกิจกรรม

กิจกรรมการมอบผลงานศิลปะและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรางวัลศิลปกรรม สันติภาพและความสุข 2563

พิธีมอบทุนและประมูลเพื่อจัดหาทุน

โครงการศิลปะสัญจร

นิทรรศการ Art Camp