โครงการและกิจกรรม

กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะฯ
มอบทุนและมอบความหวังปีใหม่ให้นิสิต นักศึกษาศิลปะ

นิทรรศการศิลปกรรมของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะฯ ณ ตึก Spring Tower สี่แยกราชเทวี

ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมของศิลปิน
กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ

ประกาศ
รายชื่อนิสิต-นักศึกษาได้รับทุน
กองทุนส่งเสริมศิลปะฯ ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม Art Camp: Paint From Home

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ ASEF Mobility First!

ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม Art Camp: Paint From Home ประจำปี 2563

กิจกรรมการมอบผลงานศิลปะและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรางวัลศิลปกรรม สันติภาพและความสุข 2563

พิธีมอบทุนและประมูลเพื่อจัดหาทุน

โครงการศิลปะสัญจร

นิทรรศการ Art Camp