คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ได้กำหนดจัดแสดงนิทรรศการประจำปี 2563 โดยในงานนิทรรศการจะมีผลงาน Art Camp: Paint From Home และผลงานจากการประกวดศิลปกรรมหัวข้อ “สันติภาพและความสุข” ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2564 ณ หอศิลป์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
       ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการขึ้นเพื่อนำภาพศิลปกรรมจากอดีตนักศึกษาทุนรุ่นพี่เพื่อนำไปให้เป็นทุนแก่นักศึกษารุ่นน้องในปีต่อไป โดยสำหรับในปี 2563 ที่ผ่านมาแม้ว่าจะยกเลิกพิธีมอบทุนฯ และเปลี่ยนเป็นโอนเงินแทนตามนโยบายลดโรคระบาด ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาทุกคนทุกระดับจำนวน 125 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2563 จากกว่า 60 มหาวิทยาลัย

       กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ หอศิลป์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดย รศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี

โดย รศ.อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

โดย อาจารย์ ชูศักดิ์ ศรีขวัญ

โดย อาจารย์ สุริยะ ฉายะเจริญ